Szanowni Państwo,

 

Witam na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie kancelarii.

W zakresie działalności kancelarii świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców polegającą na:

- udzielaniu porad i konsultacji prawnych,

- sporządzaniu opinii prawnych,

- występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika.

 

Moje doświadczenie zawodowe wskazuje, że bardzo istotne jest zasięgnięcie porady prawnej np. przed podpisaniem umowy – pozwala to uniknąć zarówno dodatkowych zbędnych kosztów, które mogą wyniknąć w związku z podpisaniem niekorzystnego kontraktu, jak i długotrwałych sporów sądowych.

Proszę pamiętać o starej paremii tj.ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi). Zgodnie z jej znaczeniem nikt nie może zasłaniać się nieznajomością norm prawnych. Dlatego tak istotnym jest, by w sprawach prawnych, w których nie dysponują Państwo wystarczającą wiedzą, korzystać ze wsparcia merytorycznego doświadczonych prawników jakimi są radcowie prawni i adwokaci.

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż radcowie prawni są związani m.in. kodeksem etyki radcy prawnego, jesteśmy ustawowo zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Ponadto jesteśmy zobowiązani do zawarcia umów odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności radcy prawnego.

 

Należyta staranność, z jaką wykonujemy swój zawód, oraz okoliczności, o których wspominałam wcześniej, stanowią gwarancję ochrony i poszanowania praw klientów, których reprezentujemy.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Jekiel-Zakrzewska

radca prawny

 

Adres

Anna Jekiel-Zakrzewska

Kancelaria Radcy Prawnego

91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

Budynek B, lok. 501

Formularz kontaktowy