Wynagrodzenie

 

 

Prowadzenie spraw:

 

W sprawach cywilnych za podstawę do ustalenia wynagrodzenia co do zasady przyjmujemy stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radców prawnych z urzędu. Ich wysokość za postępowanie przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy:

 

– do 500 złotych - 90 złotych;
– powyżej 500 złotych do 1.500 złotych - 270 złotych;
– powyżej 1.500 złotych do 5.000 złotych - 900 złotych;
– powyżej 5.000 złotych do 10.000 złotych - 1.800 złotych;
– powyżej 10.000 złotych do 50.000 złotych - 3.600 złotych;
– powyżej 50.000 złotych do 200.000 złotych - 5.400 złotych;
– powyżej 200.000 złotych do 2 000 000 złotych - 10.800 złotych;
– powyżej 2 000.000 złotych do 5 000 000 złotych - 15.000 złotych;
– powyżej 5 000.000 złotych - 25.000 złotych.

 

W przypadku spraw w zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, prawa pracy wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości, zaangażowania czasowego radcy prawnego.

 

 

 Wynagrodzenie za przygotowanie pism kształtuje się następująco:

 

-pismo o charakterze nieprocesowym (np. wezwania do zapłaty, reklamacje) – od 100 złotych,

-pismo o charakterze procesowym – od 250 złotych,

-projekt umowy – od 200 złotych,

-przygotowanie opinii prawnej to koszt od 200 do 800 złotych.

 

 

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23%.

 

 

Porada prawna

Przeciętny koszt porady prawnej to kwota 150 złotych (brutto).

   

Adres

Anna Jekiel-Zakrzewska

Kancelaria Radcy Prawnego

91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

Budynek B, lok. 501

Formularz kontaktowy